Skip to main content

Voor wie?

Verloningen via Cinkel Verloningen is voor iedere dga-er, zzp-er of zelfstandige die (een gedeelte van) zijn omzet wil verlonen als werknemer en voor iedere natuurlijke persoon die zijn eigen regisseur kan zijn over zijn inzet bij zijn opdrachtgever.

Cinkel Verloningen voldoet aan alle eisen en verplichtingen die de wet aan verloning van arbeid in Nederland stelt. Als tussenschakel biedt Cinkel Verloningen vele voordelen voor zowel de verloonde medewerkers als opdrachtgevers.

Waarom Cinkel Verloningen?

Voor zowel verloonde medewerker als opdrachtgever biedt Cinkel Verloningen extra veel voordelen: maximale zekerheid met maximale flexibiliteit. Redenen genoeg om je te laten verlonen via Cinkel Verloningen.

Voordelen verloonde medewerkers:

  • hoger uurloon met variabel inzet en salaris
  • doorbetaling bij ziekte, verlof- en pensioenopbouw
  • eigen regie over mate van inzet en verloning

Voordelen opdrachtgevers:

  • ontzorgen op het gebied van loonadministratie
  • meer zekerheid vanwege extra schakel tussen inlener en ingeleende
  • tevreden inleenkracht en geen verhoging van het inleentarief