Voor wie?

Verloningen via Cinkel Verloningen is bestemd voor iedere natuurlijke persoon die zijn eigen regisseur kan zijn over zijn eigen inzet bij zijn opdrachtgever. Cinkel Verloningen verloont iedereen die handelingsbekwaam is en waarbij de opdrachtgever de verloning via Cinkel Verloningen wil laten verlopen.

Cinkel Verloningen voldoet aan alle eisen en verplichtingen die de wet aan verloning van arbeid in Nederland stelt. Daarnaast worden specifieke kwaliteitseisen aan een verloningsproject gesteld. Zo wordt de kredietwaardigheid van de opdrachtgever getoetst en wordt het arbeidsverleden van de verloonde medewerker onderzocht vanwege de vele eisen en verplichtingen aan het werkgeverschap. Als tussenschakel biedt Cinkel Verloningen vele voordelen voor zowel opdrachtgevers als verloonde medewerkers.

Waarom Cinkel Verloningen?

Voor zowel opdrachtgever als verloonde medewerker biedt Cinkel Verloningen extra veel voordelen. Maximale zekerheid met maximale flexibiliteit. Redenen genoeg om je te laten verlonen via Cinkel Verloningen.

Voordelen verloonde medewerkers:

  • structureel hoger uurloon en salaris
  • zekerheid bij ziekte-, verlof- en pensioenopbouw
  • regie over eigen inzet

Voordelen opdrachtgevers:

  • ontzorgen op het gebied van loonadministratie
  • meer zekerheid vanwege extra schakel tussen inlener en ingeleende
  • tevreden inleenkracht en geen verhoging van het inleentarief