Skip to main content

Bereken jouw salaris

Inleenkrachten, zzp-ers en zelfstandigen worden ingehuurd tegen een commercieel uurtarief of vast bedrag. Vanuit dit uurtarief of vast bedrag worden diverse componenten en kosten betaald voor het verlonen van arbeid, zoals onder andere het uurloon, verlofdagen, vakantiegeld, pensioenpremie en reiskosten.

Cinkel Verloningen verhuurt jou aan jouw opdrachtgever tegen een vooraf afgesproken uurtarief of verloont een gedeelte van jouw omzet die jij zelf bij jouw opdrachtgever hebt gefactureerd. Voor de salarisadministratie en eventuele facturatie maakt Cinkel Verloningen gebruik van de diensten van een verloningsspecialist, die de juridische werkgever is. Deze verloningsspecialist verzorgt de diverse afdrachten en verloningen en andere juridische en fiscale verplichtingen.

De kostprijs voor verloningen is te berekenen op basis van een omrekenfactor van het uurloon. De hoogte van deze omrekenfactor wordt mede bepaald door o.a. verschillende reserveringen (vakantiegeld, verlofdagen), werkgeverslasten, premies voor pensioen, ziekte en type arbeidsrelatie.

De hoogte van de omrekenfactor is:

• 1,81 bij 25 vakantiedagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)
• 1,845 bij 30 vakantiedagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)
• 1,915 bij 40 vakantiedagen dagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)

Voor ieder verloond uur berekent Cinkel Verloningen € 2,50 per uur als vergoeding.

Hoe worden de diverse componenten dan berekend? Laten we dit duidelijk maken met een tweetal voorbeelden.

Stel inleentarief is € 50,- per uur. De verloonde medewerker heeft 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld en een basis pensioenopbouw. De omrekenfactor hiervan is 1,81. Voor ieder gefactureerde uur is voor verloning beschikbaar € 50 -/- € 2,50 = € 47,50. Het bruto uurloon is dan € 47,50/1,81 = € 26,24. Het maandsalaris wordt dan berekend door dit uurloon te vermenigvuldigen met het aantal gefactureerde uren in de betreffende periode (week, 4-wekelijks of maand). In 2019 is het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand 174 uur, aantal SV-dagen is 261. Het maandsalaris bij € 50,- commercieel uurtarief is dan 174×26,24= € 4565,76 bruto. Daarnaast worden verlofuren en pensioen opgebouwd en ben je voor ziekte verzekerd. Alle eventuele netto afgesproken vergoedingen worden bruto van dit bedrag in mindering gebracht en netto uitgekeerd, zodat daarover geen premies, inkomstenbelastingen en loonheffing wordt betaald. Bruto wordt dan netto.

Stel dat € 1000,- omzet verloond wordt met € 20,- als uurloon (met 25 vakantiedagenopbouw, 8% vakantiegeld en een basis pensioenopbouw). De kostprijs per verloonde uur bedraagt dan (€ 20*1,81)+€ 2,50=€38,70. Het aantal uren dat over deze periode verloond wordt, is 1000/38,70=25,84 uur. Ook bouw je hierbij verlofuren en pensioen op en ben je voor ziekte verzekerd.