Bereken jouw nieuwe salaris

Inleenkrachten worden ingehuurd tegen een commercieel uurtarief. Vanuit dit uurtarief worden diverse componenten en kosten betaald voor het verlonen van arbeid, zoals o.a. het uurloon, verlofdagenopbouw, vakantiegeldreserveringen, ziektedagen, pensioenpremie en reiskostenvergoedingen.

Cinkel Verloningen verhuurt jou aan jouw opdrachtgever tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Voor de salarisadministratie en facturatie maakt Cinkel Verloningen gebruik van de diensten van een verloningsspecialist, die de juridische werkgever wordt. Deze verloningsspecialist verzorgt de diverse afdrachten en verloningen en andere juridische en fiscale verplichtingen.

De kostprijs van de dienstverlening voor de salarisadministratie en facturatie is te berekenen aan de hand van een omrekenfactor van het uurloon. De hoogte van deze omrekenfactor wordt onder andere bepaald door het type arbeidsovereenkomst, de diverse reserveringen (vakantiegeld, verlofdagen), uitvalrisico, debiteurenrisico, werkgeverslasten (sociale lasten en pensioen) en administratiekosten.

De hoogte van de omrekenfactor is:

• 1,82 bij 20 vakantiedagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)
• 1,85 bij 24 vakantiedagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)
• 1,91 bij 20 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)
• 1,94 bij 24 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar (inclusief 8% vakantiegeld en basis pensioen)

Over iedere gefactureerde uur berekent Cinkel Verloningen € 2,50 per uur als vergoeding. Van het commercieel tarief wordt dus € 2,50 in mindering gebracht, de overige opbrengst is bestemd voor de verschillende beloningscomponenten van de verloonde medewerker. Hoe worden deze componenten dan berekend? Laten we dit duidelijk maken met een rekenvoorbeeld.

Stel uurtarief is € 50,- met omrekenfactor 1,85 en arbeidsovereenkomst fase A uitzendbeding (met 24 betaalde vakantiedagen per jaar en 8% vakantiegeld).
Voor iedere gefactureerde uur is voor de verschillende beloningscomponenten beschikbaar € 50,- -/- € 2,50 = € 47,50. Het bruto uurloon wordt € 47,50/1,85 (omrekenfactor)=€ 25,68. Maandelijks wordt het salaris dan berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met het bruto uurloon.

In 2018 is het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand 174 uur met 21,75 SV-dagen. Het maandsalaris bij € 50,- commercieel tarief is dan 174×25,68=€ 4468,32 bruto. Alle eventuele netto vergoedingen worden dan bruto van dit bedrag in mindering gebracht en netto uitgekeerd, zodat daarover geen premies inkomstenbelasting en loonheffing wordt betaald. Bruto wordt dan netto.