Skip to main content

Jezelf Verlonen: verloon (een gedeelte van) jouw omzet voor meer zekerheid

De krapte op de arbeidsmarkt heeft nog steeds niet geleid tot hogere beloningen of betere dienstverbanden. Nog steeds blijven de salarissen ver achter bij het herstel van de economie en worden dienstverbanden nog meer geflexibiliseerd. Vaste dienstverbanden komen bijna niet meer voor in onze huidige economie, de trend is oproepcontracten met minimale en uiterst sobere arbeidsvoorwaarden.

Arbeid en zelfstandigheid zouden moeten lonen maar de praktijk leert anders. In de afgelopen jaren is er enorm bezuinigd in diverse sectoren. Steeds meer gezinnen raken hierdoor in financiële problemen. De groei in de koopkracht is de afgelopen jaren minimaal en de kostenstijgingen maximaal.

Uit de statistieken blijkt, dat de jaarlijkse groei in het aantal zzp-ers, dga’s en zelfstandigen enorm is. Sectoren zoals de gezondheidszorg of techniek worden tegenwoordig gedomineerd door deze vorm van arbeidsrelatie, al dan niet vrijwillig. Ook blijkt dat veel zelfstandigen, dga’s en zzp-ers niets opbouwen voor nu en in de toekomst, de premies voor verzekeringen zoals die voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of aansprakelijkheid zijn onbetaalbaar.

Speciaal voor dga’s, zzp-ers en zelfstandigen: Cinkel Verloningen verloont zzp-ers, dga’s en zelfstandigen als werknemer met opbouw van verlofuren, vakantiegeld en pensioenopbouw terwijl je de regie blijft voeren over jouw projecten. Jij bepaalt zelf hoeveel omzet jij maandelijks wilt verlonen: maximale regie met maximale zekerheid.

Jezelf Verlonen: hoger salaris met maximale zekerheid en regie

Ondanks de structurele krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren zijn de beloningen en lonen van werknemers niet substantieel verbeterd.

Vreemd, want de tarieven van inhuur en aanneemsommen zijn wel structureel verhoogd. De economische groei en verbeterde winsten bij organisaties worden niet aangewend om de lonen en andere voorwaarden te verbeteren. De angst voor een nieuwe economische crisis is nog niet verdwenen en daar profiteren stakeholders optimaal van, maar NIET werknemers en inleners. Tijd voor verandering, tijd voor een hoger en beter salaris!

Hoger Salaris

Maximale Zekerheid

Maximale Regie

Wil jij ook meer profiteren van de economische groei, een (beter) salaris of structureel meer verdienen?
Heb jij een interessante opdrachtgever of project en zoek je een betrouwbare partner die (een gedeelte van) jouw omzet of inleentarief maximaal verloont? Laat jezelf verlonen met de zekerheden van een werknemer, zoals doorbetaling bij ziekte, opbouw van vakantiedagen, pensioenopbouw en andere werknemersvoordelen.

Ook benieuwd hoeveel jij kan verdienen? Laat je verrassen en bereken nu je salaris.