Jezelf Verlonen: hoger salaris met maximale zekerheid en regie

Op de Nederlandse arbeidsmarkt heerst krapte in diverse sectoren. Het aantal openstaande vacatures is de laatste maanden weer explosief gegroeid. Ondanks deze structurele krapte zijn de beloningen en lonen niet substantieel verbeterd.

Toch vreemd, want diezelfde krapte wordt wel gebruikt als argument om de tarieven van inhuur en aanneemsommen structureel te verhogen. De economische groei en verbeterde winsten bij organisaties worden niet aangewend om de hoogte van de lonen te verbeteren. De angst voor een nieuwe economische crisis is nog niet verdwenen en daar profiteren stakeholders optimaal van, maar NIET werknemers en inleners. Tijd voor verandering, tijd voor een hoger salaris!

Hoger Salaris

Maximale Zekerheid

Maximale Regie

Wil jij ook meer profiteren van onze economische groei en een hoger salaris en structureel meer verdienen?
Heb je voor jezelf een leuke en interessante opdrachtgever gevonden en zoek je een betrouwbare partner die jouw inleentarief maximaal verloont? Laat jezelf verlonen als een zelfstandige zonder personeel maar met de zekerheden van een werknemer, zoals doorbetaling bij ziekte, opbouw van vakantiedagen, pensioenopbouw en andere werknemersvoordelen.

Ook benieuwd hoeveel jij kan verdienen? Laat je verrassen en bereken nu je hoger salaris.